Sklep internetowy, działający pod adresem www.phwfenix.pl, prowadzony jest przez firmę P.H.W. FENIX Przemysław Biniecki, ul. Czapliniecka 148, 97-400 Bełchatów, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 413/07 przez Wójta Gminy Kluki, NIP 574-175-11-79, REGON 592155161.

Regulamin zakupów dla odbiorców detalicznych

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
Zamówienie może składać każda osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie z regulaminem.
Klient składający zamówienie jednocześnie oświadcza, iż rozumie i akceptuje warunki regulaminu.
Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.phwfenix.pl.
Zaraz po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze i przelewem – po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
b) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową – w chwili autoryzacji karty.
c) w przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 7 dni od jego złożenia, zamówienie zostanie odrzucone.
d) czas realizacji zamówienia – od 2 do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku płatności przelewem termin liczony jest od momentu otrzymania wpłaty na nasze konto.
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT). Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży.
Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mailem pod adresem wydawnictwo@phwfenix.pl lub telefoniczny (44/634 86 26).
Wszystkie ceny dla detalicznych odbiorców krajowych podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Koszty dostawy

Koszty dostawy produktu pokrywa Kupujący.
Koszty przesyłki są uzależnione od wagi zamówienia.
Koszty będą uwzględnione w dokumencie sprzedaży jako osobna pozycja – koszty dostawy.
W przypadku wysyłki zagranicznej prosimy o kontakt: wydawnictwo@phwfenix.pl

Koszty dostawy dla odbiorców zagranicznych będą każdorazowo indywidualnie określane z firmą kurierską i uwzględnione w dokumencie sprzedaży jako osobna pozycja – koszty dostaw.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
– przy odbiorze: należność pobiera kurier;
– przelewem bankowym na konto sklepu.
10.  Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem lub kartą płatniczą.

11.  Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towary muszą być zwracane w oryginalnym opakowaniu.

Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem sprzedaży (paragon lub faktura VAT). Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

12.  Reklamacje.
Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go na adres sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument sprzedaży wraz z opisem uszkodzeń. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od ich wpłynięcia.
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

13.  Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a P.H.W. FENIX. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) albo specyfikacji zamówienia.

14.  Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.